ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงบประมาณ   


สำนักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2273 9022, 0 2273 9027-8, 0 2265 1000
 
โทรสาร. 0 2618 5217

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:36:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 548    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today