ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ   


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

321 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2281 7035, 0 2281 7100, 0 2281 7399, 0 2281 7504, 0 2281 7715
 
โทรสาร. 0 2280 4970

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:33:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 500    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today