ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 9000, 0 2280 9090
 
โทรสาร. 0 2280 9046

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 10:31:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 480    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today