ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2288 4000
  
Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-08 10:29:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 457    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today