ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม   


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร10210

โทร. 0 2141 6435
 
โทรสาร. 0 2143 9883 

Website : http://www.oic.go.th 
 
Update : 2018-02-08 10:17:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 540    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today