ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงยุติธรรม  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ   


สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2018 1615
 
โทรสาร. 0 2018 1632

Website : http://thac.or.th
 
Update : 2018-02-08 09:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 442    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today