ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

422 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2219 3600
 
โทรสาร. 0 2219 3700

Website : http://www.amlo.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:51:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 372    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today