ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  
  สำนักงานอัยการสูงสุด   


สำนักงานอัยการสูงสุด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 1444
 
โทรสาร. 0 2143 9546 

Website : http://www.ago.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:39:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 399    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today