ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

5 ถนนดินแดง พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

โทร. 0 2247 0901-19
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:29:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 413    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today