ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมคุมประพฤติ   


กรมคุมประพฤติ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 4750

โทรสาร. 0 2143 8826
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:26:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 623    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today