ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อาคารเลขที่ 120 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หมู่ 3 ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6470
 
โทรสาร. 0 2143 8471

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:19:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 524    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today