ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 2817-18
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:15:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 501    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today