ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 3491,0 2142 3492 
 
โทรสาร. 0 2143 9068 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:12:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 466    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today