ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ   


กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2831 9888 ext. 51521,51529
 
โทรสาร. 0 2975 9888

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:09:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 432    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today