ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานกิจการยุติธรรม   


สำนักงานกิจการยุติธรรม

อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
โทร. 0 2141 3666
 
โทรสาร. 0 2143 8933

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-08 09:06:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 482    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today