ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2502 6670-80
 
โทรสาร. 0 2502 6132 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 09:01:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 560    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today