ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2612 6000
 
โทรสาร. 0 2612 6011-12 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 08:45:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 548    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today