ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 7100
 
โทรสาร. 0 2143 8059

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 08:37:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 510    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today