ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่3 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
โทร 0 2143 8877,0 2141 4444 
 
โทรสาร 0 2143-9586-7
 
E-mail : tistr@tistr.or.th
 
Website : https://www.gistda.or.th/
 
Update : 2016-06-16 12:05:27
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 471    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today