ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทร 0 2577 9000
 
โทรสาร 0 2577 9900
 
E-mail : tistr@tistr.or.th
 
Website : www.tistr.or.th
 
Update : 2018-02-07 15:52:59
ผู้เข้าเยี่ยมชม 614    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today