ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   


สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ) 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 7298
 
โทรสาร. 0 2143 8109 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-07 15:48:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 529    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today