ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมอุตุนิยมวิทยา   


กรมอุตุนิยมวิทยา 

4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0 2399 4566, 0 2399 4568-74, 0 2399 4580, 0 2398 0225-8
 
โทรสาร. 0 2399 4011, 0 2361 3180, 0 2398 9816, 0 2399 4014 

Website : https://www.tmd.go.th
 
Update : 2018-02-07 15:42:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 468    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today