ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
 
Tel 0 2577 9999  
 
Fax 0 2577 9900
 
Website : http://www.nsm.or.th
 
Update : 2016-02-07 15:18:59
ผู้เข้าเยี่ยมชม 506    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today