ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
Tel 0 2644 6000 
 
Fax 0 2644 8443-4
 
E-mail : info@nia.or.th
 
Website : http://www.nia.or.th 
 
Update : 2016-02-07 15:18:59
ผู้เข้าเยี่ยมชม 503    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today