ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
Tel 0 2577 5100 
 
Fax 0 2577 3658 
 
Website : http://www.nimt.or.th
 
Update : 2014-11-06 16:01:29
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 455    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today