ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงกลาโหม  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม  
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม   


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 3121
 
โทรสาร. 0 2225 8262

Website : http://www.oic.go.th
  
Update : 2018-02-07 14:37:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 466    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today