ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  จเรทหารทั่วไป   


จเรทหารทั่วไป 

113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2297 8800
  
Website : http://www.bangkok.go.th
 
Update : 2018-02-07 14:11:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 484    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today