ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การแบตเตอรี่   


องค์การแบตเตอรี่ 

552 ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0 2393 1623-4, 0 2393 2136-8, 0 2393 2931-4
 
โทรสาร. 0 2399 5181, 0 2361 5554 

Website : http://www.oic.go.th 
 
Update : 2018-02-07 13:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 517    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today