ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงกลาโหม  กองทัพเรือ  
  กองทัพเรือ   


กองทัพเรือ 

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0 2418 0320
  
Website : https://www3.navy.mi.th
 
Update : 2018-02-07 13:42:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 430    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today