ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  
  กองบัญชาการกองทัพไทย   


กองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2572 1234
 
โทรสาร. 0 2572 1227 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 426    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today