ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ์  
  กรมราชองครักษ์   


กรมราชองครักษ์ 

กรมราชองครักษ์ ถนนราชวิถี เเขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10303

โทร. 0 2283 2700
 
โทรสาร. 0 2283 2712 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:02:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 381    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today