ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมเสมียนตรา   


กรมเสมียนตรา 

ในศาลาว่าการกลาโหม ถ. สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 8836
 
โทรสาร. 0 2223 3132 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:26:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 495    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today