ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2378 8300-9
 
โทรสาร. 0 2378 8321 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:18:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 555    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today