ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การเคหะแห่งชาติ   


การเคหะแห่งชาติ 

905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2351 7777
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:08:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 451    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today