ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   


สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

255 ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2306 8600
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:00:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 509    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today