ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  
  กรมกิจการผู้สูงอายุ   


กรมกิจการผู้สูงอายุ 

ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2642 4353
 
โทรสาร. 0 2642 4307 

Website : http://www.dop.go.th/th
 
Update : 2018-02-07 09:29:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 409    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today