ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2354 3388
 
โทรสาร. 0 2354 3899 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 16:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 506    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today