ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา   


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3, 5, 6, 7 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 1028, 0 2280 2837
  
Website : http://www.callcenterthailand.net
 
Update : 2018-02-06 15:00:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 409    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today