ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

319  วังจันทรเกษม  ถนนราชดำเนินนอก  แขวง/เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

โทร. 0 2282 1000 

Website : http://www.opec.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:47:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 368    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today