ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)   
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2392 4021
 
โทรสาร. 0 2381 0750 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:13:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 476    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today