ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

128/1 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2280 4334-9

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 14:07:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 485    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today