ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2610 5200
 
โทรสาร. 0 2354 5524-6 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:51:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 467    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today