ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงแรงงาน  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน   


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2232 1467
  
Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:11:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 497    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today