ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม  
  สำนักงานประกันสังคม   


สำนักงานประกันสังคม 

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญเมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2956 2345
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 13:07:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 574    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today