ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 4310-4
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:33:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 455    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today