ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงแรงงาน  กรมการจัดหางาน  
  กรมการจัดหางาน   


กรมการจัดหางาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2247 9423, 0 2248 4743
 
โทรสาร. 0 2248 474 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:27:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 476    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today