ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

อาคาร ซีอีซี(CEC) ชั้น 3-5 เลขที่ 68/12 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0342
  
Website : http://www.frdfund.org/
 
Update : 2018-02-06 10:58:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 380    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today