ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  
  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร   
 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

101 ถนนย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2279 2081-9
 
โทรสาร. 0 2279 4097 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:29:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 380    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today