ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การสะพานปลา   


องค์การสะพานปลา

149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2211 7300
 
โทรสาร. 0 2212 5899 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:26:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 547    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today