ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

160 อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทร. 0 3690 9692, 0 3690 9688,0 3690 9689
 
โทรสาร. 0 3690 9688, 0 3690 9689 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:24:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 410    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today